Flyvestation Aalborg Brass Band


Vores nye dirigent er fundet


Henrik L
ützen, dirigent for Flyvestation Aalborg Brass Band fra august 2022

Flyvestation Aalborg Brass Band har fundet en afløser for Gert Nørgaard, som gennem godt 20 år har stået i spidsen for brassbandets musikalske formåen og udvikling.

Til august 2022 tiltræder Henrik Lützen som dirigent for brassbandet.

Henrik Lützen er uddannet trompetist i 2015 fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg med Karsten Dulong som hovedfagslærer. Han har siden assisteret i bl.a. Prinsens Musikkorps, Slesvigske Musikkorps og Aalborg Symfoniorkester.
Han arrangerer musik for brassband og mindre ensembler og har været dirigent for flere brassbands, bl.a. Nordvestjysk Brass Band, FDF Landsorkester, Svogerslev Brass Band og FDF Christianshavn Brass Band.

Flyvestation Aalborg Brass Band byder Henrik hjertelig velkommen og ser frem til en musikalsk spændende fremtid.

Brassbandet består i dag af 27 faste musikere, og alle stemmer er repræsenteret.
Det er dog et stort ønske at få tilført ekstra kræfter på solokornet/Eb-kornet. Er du musikeren, som vil prøve kræfter i et velspillende brassband, hvor der også er plads til at udøve sine solistiske ønsker, hører vi gerne fra dig.

Gruppefoto optaget den 2. juli 2022 før den sidste koncert med vores mangeårige dirigent Gert Nørgaard.

Vi optræder i forbindelse med officielle begivenheder i Flyvevåbnet.
Anledningen kan være flagparader hvor kommandofanen skal overbringes til personel før udsendelse på mission, samt chefskifte, paroler og medaljeuddelinger,  læs videre …

AALBRA

FSN AAL BRA eller i daglig tale AALBRA, er en militær forkortelse af navnet, Flyvestation Aalborg Brass Band


Orkestret består af omkring 25 uniformerede amatørmusikere, hvoraf efterhånden kun et fåtal har erhvervsmæssig tilknytning til flyvestationen. Vi har et fantastisk godt forhold til Flyvestation Aalborg, som stiller et meget velegnet øvelokale til rådighed og bærer hovedparten af orkestrets driftsudgifter.
På alle måder støtter flyvestationens ledelse op om vort arbejde.
Vores motivation er derfor også tilsvarende høj, når stationen kalder på vores indsats.

Hvor spiller vi?

Vi optræder i forbindelse med officielle begivenheder i Flyvevåbnet.
Anledningen kan være flagparader, hvor kommandofanen skal overbringes til personel som udsendes på mission, og chefskifte, paroler, medaljeuddeling m.m. Desuden spiller vi underholdningskoncerter i militært regi, og deltager i civile arrangementer.

Året begynder som regel med, at vi spiller i forbindelse med Nytårsparolen på Flyvestation Aalborg, Militær Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke og Forsvarsbrødrenes Jubilar- og Optagelsesfest. Uden for militært regi spiller bandet til mere traditionelle arrangementer og underholdning af forskellig art. Vi har for eksempel spillet den 2. juli hvert år gennem tre årtier, i forbindelse med Dansk Amerikansk Klubs gardenparty.

Vort repertoire indeholder naturligvis musik til de officielle begivenheder i Flyvevåbnet, men også nye arrangementer af populær underholdningsmusik og et mere klassisk repertoire, samt swingende brass band musik.

Bestilling af orkestret?

Forespørgsel om orkestrets deltagelse kan rettes til formanden for Flyvestation Aalborg Brass Band, Johnny Andersen, mobil 22 33 94 02 eller via kontaktsiden.

Historien bag AALBRA

De mange enhedsjubilæer i flyvevåbnet startede med Esk. 726, som den 1 august 1977 havde 25 års jubilæum. I den anledning mente…
Læs videre her…

Dirigenter og formænd

AALBRAs første dirigent svinger taktstokken…
Læs videre her…

Flyvevåbnets bedste brassband

Den tidligere chef for Air Transport Wing Aalborg og forhenværende garnisonskommandant for Flyvestation Aalborg, oberst Søren Wilhelm Andersen, har ved flere lejligheder omtalt orkestret som flyvevåbnets absolut bedste brassband. Læs videre “Flyvevåbnets bedste brassband”