Dirigenter og formænd

Foto fra den spæde start i 1977
AALBRA’s første dirigent Bjarne Carstensen
svinger taktstokken

Fotos-fra-gamle-scrapbøger-35-1024x570

Dirigenter

1977 – 1984  Bjarne Carstensen
1984 – 1985  Svend Marin Petersen
1985 – 1987  Hanne Elkjær
1987 – 1990  Per Bach Sørensen
1990 – 1996  Paul John Cook
1996 – 1997  Birgit Lyby Damgaard
1997 – 1998  Bettina Ejlerts Jensen
1999 – 2002  Birgit Lyby Damgaard
2002 –              Gert Nørgaard

Formænd

1977 – 1980  Ole Minet Andersen
1980 – 1992  Carl Anker Jensen
1992 – 1996  Peter Cortz
1996 – 2021  Preben Dalgaard
2021 –               Johnny Andersen

Æresmedlemmer

Musikforeningen for Flyvestation Aalborg
har 3 æresmedlemmer:

Ole Minet Andersen
Jens Juel Kristensen
Bjarne Carstensen