Historien bag AALBRA

De mange enhedsjubilæer i flyvevåbnet startede med
Esk. 726, som den 1. august 1977 havde 25 års jubilæum

 

I den anledning mente den allestedsnærværende snsg. A.B. Thomsen, at der skulle ske noget særligt.

Aksel sørgede for, at de fik musik fra morgenstunden.
Medens esk. personellet og indbudte gæster var samlet til fælles kaffebord i hangaren, kom 5 mand spillende ind.

esk726_1977

Alle mente bagefter, at det var en god og festlig optakt til jubilæumsdagen, – ideen til Flyvestation Aalborgs Brass Band (AALBRA) blev født den dag.

Undertegnede undersøgte mulighederne. Da jeg havde samlet 11 mand, som kunne dække stemmerne fra diskant til bas, og daværende stationschef oberst R.S. Hansen og M-off. Major E. Lynge Petersen bakkede ideen op, kom orkestrets første officielle optræden ved FVK`s 25 års jubilæum den 30 september 1977.

Jeg blev hurtigt klar over, at en af betingelserne for orkestrets eksistens, var en dirigent som havde de fornødne kvalifikationer, – en forening, som kunne tage sig af orkestrets drift, – en FSN bestemmelse, som gav retningslinierne for etablering af et Brass Band på Flyvestation Aalborg.

Dirigent Bjarne Carstensen, som var ansat ved Aalborg Symfoniorkester, startede i november 1977, og FSN bestemmelse fik vi i december 1977.

Derefter nedsatte vi et udvalg, bestående af oks. J. Hyllested, snsg. Tage Christensen, snsg. Jørgen Larsen, oks. Eddy Marrup, og snsg. O.M. Andersen, for stiftelse af Musikforeningen for Flyvestation Aalborg (MFÅ). Maler Ole Andersen FVK lavede en fin plakat, som anoncerede for den stiftende generalforsamling den 9 januar 1978. På generalforsamlingen blev foreningens vedtægter vedtaget med enkelte ændringer, – kontingentet blev fastsat til kr. 10 i kvartalet. MFÅ var en realitet.

Den første bestyrelse : SNSG. O.M. Andersen – formand, SNSG. A.B. Thomsen – næstformand, OKS. Eddy Marrup – sekretær, SNSG. Jørgen Larsen – kasserer, OKS. Flemming Dam – materielmester. Undertegnede var formand de første 3 år, derefter overtog jeg jobbet, som skoleleder, efter at jeg havde været på kursus ved Nordjyllands Amt.

I begyndelsen var orkestret lagt an på medlemmer, som var engageret i andre orkestre, således at vi kunne bruge deres instrumenter og noder. I den forbindelse, vil jeg ikke undlade, at nævne FDF i Vadum som var en meget stor hjælp.

Siden fik vi overført 25 instrumenter fra Hærens Materielkommando til Flyvestation Aalborg, – instrumenterne var kasseret af regiments musikkorpsene, derfor skulle de først repareres, men det klarede vi selv.

Nye instrumenter fik vi først til orkestrets 10 år jubilæum i 1988.

Historien er fortalt af pensioneret seniorsergent Ole Minet Andersen (OMA)