Flyvevåbnets bedste brassband

Den tidligere chef for Air Transport Wing Aalborg og forhenværende garnisonskommandant for Flyvestation Aalborg, oberst Søren Wilhelm Andersen, har ved flere lejligheder omtalt orkestret som flyvevåbnets absolut bedste brassband.

Senest ved en parade, hvor han aftrådte stillingen for at tiltræde som chef for Operationsdivisionen i Flyvertaktisk Kommando.

Han berettede for paraden og de prominente gæster, at tidspunktet for paraden var blevet fastsat efter AALBRAs tidsplan, idet orkestret havde en anden opgave i Aalborg der først skulle afvikles, og en parade uden medvirken af AALBRA ville være utænkelig for ham.

Med et glimt i øjet fortsatte han med at omtale en del af de frynsegoder, der havde været forbundet med chefstillingen:
“Egen flagstang, egen jagt og eget orkester, og det endda flyvevåbnets bedste brassband”

– retfærdigvis må tilføjes, at AALBRA på det tidspunkt var det eneste orkester i Flyvevåbnet. Efterfølgende har Flyvevåbnet fået sit eget professionelle orkester.

WIS_3196